Strand gård på 1950-tallet, fra boka «Slektsarven»

Bildet viser Strand Gård ca. midten av 1950-tallet. Vi ser at Backer Trelastlager har flyttet inn i førsteetagen på matrikkel nr. 210. Strandgata 78 til venstre for gjerdet som førte inn til ”Bakgården”. Men enda er bygningsmassen til den store laanaen ganske inntakt.

Jeg kunne ha skrevet side opp og side ned med minner fra mitt barndoms tid på Strand Gård. Når jeg sitte og ser på dette bildet og innover bakgården, ser jeg svarthylltreet, som en gang i tiden sikkert har vært plantet for at bærene skulle bli brukt som medisiner. Krønikeren klatret mye i dette treet. Stolen, som står helt inne i kroken ved vinduet, tilhørte sikkert min mor, jeg kan huske hun ofte satt der og strikket når været tillot det i vår og sommermåneder, eller gjorde annet handarbeide.

Mye av idyllen fra tidligere tider var nok borte allerede da dette bildet ble tatt, grunnet at bedriftene stadig spiste seg nærmere fra flere kanter, men enda kan en ane noe av fordums storhet .  Til høyre i bildet ser vi lysthuset som fortsatt er intakt og en blodbøk som var en del av hagen, helt til høyre. Til venstre lengre inn i bildet ser vi taket av stabburet som fortsatt eksisterer. Denne delen av bygningen står den dag i dag og er godt vedlikeholdt av eierne av i dag.

Den delen som er på den andre siden av gjerdet som fører innover bakgården  der Backer Trelastlager på den tiden hadde sine kontorer,  eksisterer ikke i dag. Den ble revet i slutten av året 1977.

Reklamer