En tid for alt.

Skarpnesset 3

Gammel kystkultur. Fra Skarpnesset på Smøla.                                                           Etter maleri av Tore Grønseth.

Synnøve og jeg har tilbragt en god del av denne sommeren på vestsida av Smøla. Der har vi vår sommerplass langt ut mot havet og finner en spesiell frihet og fred i den vakre kystnaturen. Mange av våre aner kommer også fra dette kystområdet. I enkle og værharde kår fant de et levebrød av havet og av den skrinne jorda. Mange av dem kom i tidligere tider fra innlandsbygder der sult og nød  gjorde at de søkte et utkomme  ut mot kysten.  Jeg har skrevet mange historier om en del av dem og er nå i ferd med å avslutte arbeidet med den store Hammervold/Dalseth-slekta som er nedskrevet i slektsboka «Kystvegen».

I dette røffe klimaet her ute mot storhavet klorte de seg fast og levde med naturkreftene tett innpå seg og av det havet ga dem. I tillegg kanskje også med noen kufor. Ut mot skjærene her ute er det mange tegn etter tidligere tiders slit og levnet. En del av tuftene og bygningene står enda. Bildet jeg har malt viser ett av de mange sjøhusene som er så typiske fra en tidsepoke som i dag er en del av historien.

Reklamer