Kategoriarkiv: Bøker

Boka «Slektsarven» ferdigstilles i 2013.

En del av den angår mitt yrke i utenriks sjøfart. M/S «Borgland» laster klippfisk i Kristiansund for Syd-Amerika i siste halvdel av 1950-årene. På dette skipet var jeg på samme tiden ansatt i nærmere to år. Baugen på skipet peker … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Litt nytt om «Slektsarven»

Strand Gård en tidlig vårdag i mars i begynnelsen av 1950-tallet. Dette bildet må være tatt engang i begynnelsen av 1950. Det er snø i luften så det er antagelig tidlig på våren. En lav sol lyser opp østsiden av … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Strand gård på 1950-tallet, fra boka «Slektsarven»

Bildet viser Strand Gård ca. midten av 1950-tallet. Vi ser at Backer Trelastlager har flyttet inn i førsteetagen på matrikkel nr. 210. Strandgata 78 til venstre for gjerdet som førte inn til ”Bakgården”. Men enda er bygningsmassen til den store … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Les mere om «Slektsarven»

Flyfoto Freiveien / Sveagata/ Storenggata Dette flyfotoet, som ser ut til å være tatt i slutten av 1950-årene viser en god del av barakkebebyggelsen i Freiveien, Storenggata og Gomagata. De var fortsatt i bruk som bolighus.En ser ”Svenskehusan” i Sveagata … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Slektsarven

Denne boka blir historien om min egen tid fra 1940 og framover til i dag. Den tar for seg en tid preget av nøysomhet og rasjonering og en voldsom utvikling mot samfunnet vi har i dag. Boken skildrer også krigens … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Kystvegen

Lokalhistorie fra Gomalandet i Kristiansund fra Unionsoppløsningen med Sverige 1905 til Utbruddet av 2. verdenskrig i 1940. Boken tar også for seg sosiale forhold og bedehusenes og religonens betydning gjennom 1800-1900-tallet. Forfatteren tar deg med til slektsgården ”Grøna” ved Vågåvatnet … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar

Sølvskjeberget

Boken har med sagn og historier fra Storlandet på Nordmøre og berører Grønset og Løbersli –slektene. Boken tar oss med bakover i tid til plasser som Ullaland, Herskedalen, Eide og østsiden av Averøya, Skarset og Avset. Boken beskriver Edvard Løbersli … Les videre

Publisert i Bøker | Legg igjen en kommentar