Vår bakgrunn. Fra «Oppvekst og hendelser på Gomalandet»

Bestemor og slekt UlsethDette bildet er tatt omtrent der møbelfirmaet Hopen hadde sitt utsalg før de flyttet fra Gomalandet. Bak de to damene som står ved båten ser vi Svendsengården som for lengst er revet. Bak den skimtes bygningen som tidligere var Bedehuset på Gomalandet. Dernest Krohnborgen og ved siden av den Hunneshuset. Resten brant ned under terrorbombingen i aprildagene 1940. Ulsethhuset var den hvite bygningen til høyre for Bedehuset. Der var det et bakeri den gangen. Der bodde også besteforeldrene til min hustru Synnøve.

Boka «Oppvekst og hendelser på Gomalandet» bærer preg av forskjellige fasetter gjennom en barne og ungdommstid i tidlig etterkrigstid. Den har fragmenter fra hendelser, holdninger og sosiale forhold fra en tid som var så mye annerledes enn dagens gjennomregulerte samfunn.

Da jeg lanserte mitt forrige bokprosjekt «Slektsarven» merket jeg en spesiell interesse fra denne delen av boka. Derfor har jeg redigert avsnittet som omhandler Gomalandets tidlige etterkrigshistorie og utgir den som en egen utgave.De fleste av oss har forhold og sterke opplevelser fra en tidlig barne- og ungdomstid. De bærer vi med oss og må takle ut i fra de forutsetninger vi har. Det være seg hele spekteret fra glede til sorg.

Vår bakgrunn preger oss på forskjellige måter i vårt daglige virke. Vårt følelsesliv, hvordan vi tenker, holdninger til våre medmennesker, kort sagt hvordan vi ble som person.

Reklamer

Oppvekst og hendelser på Gomalandet

gomabokaBokomslag til ny bok som lanseres om oppvekst og historier fra Gomalandet

Da mitt siste bokprosjekt «Slektsarven» ble utgitt, var det en spesiell stor interesse for den delen av boka som omhandlet Gomalandets historie. Grunnet denne interessen utgir jeg nå en egen redigert utgave om akkurat denne delen.

Tittelen og en liten omtale kommer fram av bildet av bokomslaget. Boka ble på 185 sider har glasert overflate og omslaget er i hard cover.

Boken er i størrelse A4. Prisen blir kr. 300,-.

Boken kan bestilles direkte på telefon: 71679773. Mail: <tore@gronseth.net> Eller  gjennom firma «Industrikopi» på telefon: 71581482.  Mail: <post@industrikopi>.