Gården Løbersli på Storlandet for ca. 200 år siden. Fra «Femtegenerasjonen»

220px-Storlandet-Eide-Averoey.JPG3Utsikt fra Stokke mot Løbersli. Over Kornstadfjorden til høyre ligger blant annet gårdene Afset og Skarset på Averøya. Som det kommer fram av bildet er det korte avstander i distanse, men været kunne ofte legge begrensninger for roturene over til den andre siden.

Presteskapet som var en stor del av embetsverket på 1700 og 1800 tallet, hadde en voldsom makt over den vanlige mann og kvinne, eller allmuen som det var hetende den gangen. Ikke bare religionsmessig men også når det gjaldt folks økonomi. Hvis det ble vanskeligheter med å betale tiende eller andre forpliktelser, lånte embetsverket med prestene i spissen gjerne ut midler slik at dette ble betalt i tide, men ofte mot skyhøye renter. I mange tilfeller klarte ikke de hardt pressede menneskene å betale tilbake på de harde betingelsene dette var for dem.. De måtte i mange tilfeller selge og eierne ble leietagere på egen gård.. Flere av prestene ble på denne måten svært så velstående og eiere av store jordarealer.

Slik var også forholdene da Knut Torsteinsen Afset, som var min tippoldefar, giftet seg i 1811 med datter av Hans Knutsen Løbersli og Ane Olsdotter. Navnet på den han giftet seg med var Ellen Hansdotter Løbersli og de fikk bygslet et bruk, som var nr.1 på Løbersli. Han gjorde derved Storlending av seg. Gården var den gangen eid av presten Hans Grøn Bull som han da betalte bygselavgift til.

At de var relatert til sjø og fiske, som var en del av det å ha et småbruk her på Nordmøre, vitner denne hendelsen det her ble fortalt om. Ca. 14 dager før jul i 1812 blåste det opp til en overhendig storm fra SO der inne, det som på Storlandet ble betegnet som landvind. Dette kan være en svært farlig vindretning for de forholdsvis små fartøyene de hadde der inne i fjordarmene. For denne vinden kom ofte i voldsomme kast nedover fjellsidene og kunne forårsake store ødeleggelser. Johannes Knutson Røvik, Tørris Knutson Røvik og Ole Knutson Stokke ble overasket av dette været og de kullseilte med båten sin under svært så dramatiske forhold. Båten var lastet med fisk etter en vellykket tur.

Takket være innsatsen fra Grønsetkarene Anders Fredrikson, Jostein Olson, Jacob Johnson og min tippoldefar Knut Torsteinson fikk de berget dem og som sagnet sier; med fare for sitt eget liv.

Knut Torsteinson og Ellen Hansdotter Løbersli fikk etter hvert 4 barn. Barn nr. 2, som ble født i selve grunnlovsåret 1814, ble en gutt som fikk navnet Torstein Knutson og som ble min oldefar. Foreldrene hans døde forholdsvis tidlig. Knut Torsteinson som opprinnelig var fra gården Afset på Averøya, døde i 1821. Han ble bare 35 år. Ellen Hansdotter Løbersli døde i 1835. Hun oppnådde å bli 54 år. Enka hadde bruket på bygsel til hun døde i 1835. Da overtok eldste sønnen Hans Knutson Løbersli driften.

Torstein Knutsen ble noe senere gift med datteren av eieren til bruk nr. 10 i Grønsettrøa. Det hadde navnet Øvertrøa. Datterens navn var Ane Kristine Høgset. Foreldrene Lars Gundersen Høgset og Marit Knutsdotter Grønset. Vil komme nærmere tilbake til denne plassen på et litt senere tidspunkt.

Hvordan var så tilgangen til mat ellers på denne tiden, i slutten på 1700-tallet og begynnelsen på det neste århundret? Grunnet store luftforurensninger av blant annet vulkanutbrudd, var det ustabile klimatiske forhold som også rammet dette landet, med kuldeperioder og breer som var voksende. Dette forårsaket periodevise nødsår og sult blant befolkningen. Dette sammenfalt i tillegg med blokader langs vår kyststripe grunnet Napoleons krigen i begynnelsen av 1800-tallet.

Reklamer