Fra boka «Slektsarven» som blir utgitt høsten 2013

Et lite utdrag fra kapittelet om mine første år om bord med skipet som arbeidsplass

Mine første år om bord 1955-1960

M/S ”Tenneriffa" som skulle bli min første arbeidsplass om bord på et skip i utenriks sjøfart. Eier av bildet: Skipshistorisk forening avdeling Kristiansund
M/S ”Tenneriffa» som skulle bli min første arbeidsplass om bord på et skip i utenriks sjøfart.

Datoen var 5. januar 1956. Skipet befant seg utenfor Grip Fyr, losen var gått fra borde og kursen satt for Havana, Cuba. Byssegutt Tore Grønseth fra Strand Gård på Gomalandet hadde sin første dag på jobb om bord.

Hvordan skal en egentlig begynne fortellingen om en yrkeskarriere for en 15-årig gutt om bord i et utenriksskip i midten av 1950 årene?                                       

Denne første morgenen om bord i skipet står for meg den dag i dag som et lite helvete, fra den sigarettrøykende matrosen som vekket meg ved halv-sekstiden om morgenen, og til den slingrende fortsettelsen av dagen.                    

Scenen var tilnærmet surrialistisk og var en byssedørk om bord på Wilh. Wilhelmsens M/S ”Tenneriffa” av Tønsberg, på ca. 7.000 tonn. Alt beveget på seg i det urolige vinterværet denne morgenen, med kuling og storm i kastene fra nordvestlig rettning.

Dette var begynnelsen på kapittelet om mine første år om bord i skip tilhørende Wilh. Wilhelmsen og Fred Olsens rederier, fram til Navigasjonsskolen og noen år «på land» hjemme i Kristiansund i begynnelsen av 1960-årene. Kapittelet tar fram noen fragmenter av hendelser og opplevelser fra denne tiden, og generelle forhold og laginndeling om bord.

Reklamer